00:00

Sắp cơm thiếu đũa, chồng hất tung mâm ra sân nhưng lập tức anh phải 'hóa đá' với pha 'phản đòn' của vợ

TIN LIÊN QUAN