Sắp đến tết rồi các anh chị em ơi

Nghe thấy không khí tết đến rồi đó

Siêu hài