Sắp đổ bộ, bão số 2 mạnh lên giật cấp 12, gây mưa rất to