Sắp hoàn thành việc tiêu tẩy độc sau vụ cháy công ty Rạng Đông