Sắp rời Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục mạnh tay với Trung Quốc