Sát hại nữ sinh giao gà: Kẻ mang bộ mặt 'cô hồn' nhất đã thành khẩn khai báo