Sạt lở kinh hoàng ở Hoà Bình: 'Chúng tôi phải lấy tay để moi đất, đá'