Sát thương của Crush

Tự hứa vs bản thân nốt lần này là lần cuối rồi mà vẫn đâu đóng đấy.

Siêu hài