Sau 2 tiếng nổ lớn, người đàn ông đổ vật ở chung cư HH Linh Đàm