00:00

Sau 40 năm nỗ lực hiện đại hóa, QĐ Trung Quốc vẫn chưa khắc phục được 'mắt xích' yếu nhất?

TIN LIÊN QUAN