Sau Ghen Cô Vy, đây chính là ca khúc đang được dân tình nghe nhiều thời điểm hiện tại