00:00

Sau Hạ viện, đến Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

TIN LIÊN QUAN