Sau Mr Đàm, đến lượt Ngọc Trinh khoe phòng để giày hàng hiệu khủng