Sau câu nói của bệnh nhân, bác sĩ chuyển từ báo tin vui sang tin buồn

Sau khi khám xong bác sỹ bảo với nữ bệnh nhân:

- Thưa bà, tôi xin báo cho bà một tin vui.

Nữ bệnh nhân cắt ngang lời bác sỹ:

- Ấy chết! Bác sỹ đừng gọi em như thế, em chưa lập gia đình

Bác sỹ:

- Vậy thì xin lỗi cô! Tôi xin báo cho cô một tin buồn.

Bệnh nhân hỏi:

- Gì vậy bác sỹ?

Bác sỹ đáp:

- Cô đã có thai!

Theo Thủy Linh (st)/Giáo dục & Thời đại

Tags: câu nói  |  tin buồn  |  bệnh nhân  |  xin lỗi  |  có thai  |  báo tin  |  cắt ngang  |  tin vui  |  Ấy chết  |  vậy thì