00:00

Sau khi li dị vợ, quý ông này đã làm một việc dại dột khiến bác sĩ cũng giật mình khi lấy ra 47 vật thể lạ từ 'của quý' của anh

TIN LIÊN QUAN