00:00

Sau lời xin lỗi thứ 2 của Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch tuyên bố: 'Câu chuyện kết thúc rồi'

TIN LIÊN QUAN