Sau lùm xùm đóng - mở tài khoản ngân hàng, Thủy Tiên tươi tắn đi trao quà cho 2.620 hộ miền Trung, không quên kể chuyện vui cho fans nghe