Sau ngoại truyện 'Về nhà đi con', Mạnh Quân muốn được hợp tác với 'bố Sơn' Trung Anh