Sau ồn ào 'Cua lại vợ bầu' và 'Trạng Quỳnh', đạo diễn Đức Thịnh ăn vận bảnh bao đón vợ con về nhà