Sau phốt 'mặc như không mặc' đi diễn bar, Ngân 98 khẳng định: Còn 'kín' hơn nhiều người vì có thêm... quần lưới ở ngoài