Sau sai phạm của trường ĐH Đông Đô, Bộ GD&ĐT đổi đơn vị cấp phôi bằng