Sau scandal 'gạ tình', Phạm Anh Khoa tiết lộ sắp trở lại cùng nhóm nhạc huyền thoại Bức Tường