Sau sự cố trên Vịnh Oman, giá dầu Brent nới rộng đà tăng