Sau tất cả, đây mới là cặp đôi đam mỹ 'tàu ngầm' nhất của 'Đông Cung'