Sau thời gian tiều tụy tới mức báo động, hình ảnh mới của nghệ sĩ Hoài Linh khiến nhiều người bất ngờ