Sau thông tin người cùng chuyến bay đã nhiễm Covid-19, Minh Tú chính thức có kết quả xét nghiệm lần 1