Sau trận ngập lịch sử, tiểu thương chợ Vinh vừa mếu khóc vừa hốt từng tý hàng mong cứu vãn