Sau vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Thêm một đêm sởn da gà, đóng cửa then cài từ chiều