Sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Khám miễn phí cho khoảng 1.700 học sinh