Sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Gần 1.700 học sinh đã được khám sức khỏe