Sẽ diễn ra Hội nghị quan trọng về nông nghiệp, nông dân,nông thôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26 - 27/11/ 2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì với sự tham gia của đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là thông tin tại họp báo để trao đổi thông tin về Hội nghị này do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 21/11/2018.

Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí để trao đổi thông tin về Hội nghị này đại diện Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (NQ 26-NQ/TW) là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng, Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại điện Ban Kinh tế Trung ương cũng thông tin trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng. Cụ thể trong ngày 26/11 sẽ điễn ra lễ khen thưởng các tổ chức và cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X. Đồng thời sẽ tổ chức Hội thảo theo 3 chuyên đề về: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng; thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đặc biệt trong ngày 27/11 sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Theo Toàn Thắng/Chính Phủ

Tags: Nông nghiệp  |  nông dân  |  Hội nghị  |  Nông thôn  |  nghị quyết  |  Trung ương  |  Trung ương 7  |  Ban Kinh  |  quan trọng