Sẽ hỗ trợ gần 900 tỉ đồng cho các hộ mất nhà vì lũ