Sen ơi tui nhát lắm đừng dọa nữa

Boss sợ muốn xỉu luôn, lần sau đừng hù nữa nhé!

Siêu hài