Sĩ Thanh đốn tim fans với streetstyle đón đầu xu hướng