Sĩ Thanh lần đầu xuất hiện tình tứ bên Huỳnh Phương sau khi công khai