Sĩ Thanh tung clip 'đập hộp hàng hiệu' cho vừa với chị em nhưng lại bị chỉ điểm từ đầu chí cuối toàn đồ fake