Sĩ quan Nga đăng cảnh Ka-27 đáp xuống Gepard Việt Nam

Trực thăng Ka-27 đã đáp xuống phía sau đuôi tàu chiến lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam trong đợt thử nghiệm trên biển Đen.

Quân sự