Siêu bão Mangkhut đổ bộ: Yêu cầu khẩn của Phó Thủ tướng