Siêu bão Mangkut có thể 'nuốt' trọn 140 tỷ USD của Trung Quốc và Philippines