Siêu bão mạnh nhất 60 năm qua tấn công Nhật Bản, hàng chục người thương vong