Bức ảnh hiếm hoi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng trước siêu đám cưới 'cách biệt' truyền thông