Siêu nhân đi chở ga

Chỉ có thể là siêu nhân mới có thể thiện nghệ đến như vậy.

Siêu hài