Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới Altyn Asyr

Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới Altyn Asyr

Thể thao