Siêu xe có một không hai đây chứ đâu

Siêu xe này trả đắt mấy cũng không bán đâu.

Siêu hài