Sieuhai.tv: Cứ tưởng được bữa ăn miễn phí, ai dè

Khổ thân các cụ, cứ tưởng ở thành phố ai cũng thật thà như ở quê mình.

Siêu hài