Sieuhai.tv: Màn bolero cực chất của Ngọc Hoàng cùng Nam Tào và Bắc Đẩu

Cùng thưởng thức lại màn bolero của Ngọc Hoàng tam ca cùng Nam Tào và Bắc Đẩu (sưu tầm).

Siêu hài