Sieuhai.tv: Một khi bà đã uống nhá

Không uống thì thôi uống là phải hạ đo ván ít nhất 1 cây chuối. Nhưng các thánh tết nhất thì uống vừa phải thôi.

Theo Đất Việt

Tags: say rượu  |  say  |  đàn bà say rượu