Sieuhai.tv: Ném đồ thành thần

Vứt đồ thì dễ những vứt đúng chỗ thì có vẻ rất khó đấy

Theo Đất Việt

Tags: siêu hài  |  thành thần  |  vứt đồ đúng chỗ

Video bạn có thể quan tâm

Sieuhai.tv: Câu thần chú trong Tây Du Ký – Lạc Trôi

Theo Đất Việt