Sieuhai.tv: Ngọc Hoàng nói quá vô tư khiến các Táo nhũn hết cả người

Hóa ra thế thân của Ngọc Hoàng, thảo nào nói vô tư như không làm các Táo nhũn hết cả người (nguồn sưa tầm).

Siêu hài