Sieuhai.tv: Những câu nói bất hủ của Táo Quân

Đây đích thị là 12 câu nói trứ danh ngàn năm vẫn còn thâm thúy của Táo Quân, xem lại vẫn thấy tuyệt vời (sưu tầm).

Siêu hài